BOX TYP "A" v nabídce v letech 1953 - 1954
Tento nejstarší typ boxu byl použitý pouze pro prvních 7 modelů od čísla 1 po číslo 7. Jde poznat podle scriptového stylu písma v nápise MOKO na krabičce. Velmi vzácný typ boxu, který se v perfektním stavu těžko shání.

BOX A

BOX TYP "B1" v nabídce v letech 1955 - 1956
Boxy typu B byly v nabídce po dobu 6 let a byly použity pro všechny modely. Typ B1 má modrou chlopeň krabičky bez vyznačeného čísla modelu.

BOX B1

BOX TYP "B2" v nabídce v letech 1957 - 1958
Typ B2 má modrou chlopeň krabičky, na které je černě vytištěné číslo modelu.

BOX B2

 

BOX TYP "B3" v nabídce v letech 1958 - 1959
Typ B3 má modrou chlopeň krabičky, na které je černě vytištěné číslo modelu v bílém kruhu.

BOX B3

 
BOX TYP "B4" v nabídce v roce 1959
Typ B4 má modrou chlopeň krabičky, na které je černě vytištěné číslo modelu v bílém kruhu a název modelu v bílém obdelníku.

BOX B4

BOX TYP "B5" v nabídce v roce 1960
Typ B5 má modrou chlopeň krabičky, na které je černě vytištěné číslo modelu v bílém kruhu a název modelu bez bílého obdelníku.

BOX B5

BOX TYP "C" v nabídce v roce 1961
Tento box jde snadno poznat podle nápisu "A Lesney" místo "A MOKO Lesney". V tomto boxu naleznete většinu modelů mimo 41B, 47A, 59A, 66A, 70A, 71A, 73A.

BOX

BOX TYP "D1" v nabídce v roce 1962
Boxy typu D byly v nabídce po dobu 6 let a najdete v něm většinu modelů. Typ D1 poznáte podle patkového stylu písma na boku krabičky.

BOX D1;

BOX TYP "D2" v nabídce v letech 1963 - 1966
Typ D2 poznáte podle klasického stylu písma na boku krabičky.

BOX D2

BOX TYP "E1" v nabídce v letech 1964 - 1966
Boxy typu E byly v nabídce po dobu 5 let a najdete v něm většinu modelů. Typ E1 má na boku krabičky jen název a číslo modelu.

BOX E1

BOX TYP "E2" v nabídce v letech 1964 - 1966
Typ E2 má na boku krabičky název a číslo modelu. K tomu grafika v bílém kruhu.

BOX E2

BOX TYP "E3" v nabídce v roce 1966
Typ E3 má na boku krabičky název a číslo modelu. K tomu grafika auta v obdelníku.

BOX E3

BOX TYP "E3R" v nabídce v roce 1968
Typ E3R má na boku krabičky název a číslo modelu. K tomu grafika auta v obdelníku. Je stejný jako E3 box ale u nápisu Matchbox má "R" v kruhu.

BOX E3R

BOX TYP "E4" v nabídce v roce 1967
Typ E4 má na boku krabičky název a číslo modelu. K tomu grafika auta v obdelníku nad kterým je opět nápis MATCHBOX.

BOX E4

BOX TYP "E4R" v nabídce v roce 1968
Typ E4R má na boku krabičky název a číslo modelu. K tomu grafika auta v obdelníku nad kterým je opět nápis MATCHBOX. Je stejný jako E4 box ale u nápisu Matchbox má "R" v kruhu.

BOX E4R

BOX TYP "F1" v nabídce v letech 1969 - 1970
Poslední typ boxu "F" se nabízel v letech 1969 - 1970. Typ F1 poznáte podle nápisu "Series" v modrém boxu pod číslem modelu na hlavní straně krabičky.

BOX F1

BOX TYP "F2" v nabídce v letech 1969 - 1970
Typ F2 poznáte podle nápisu "Series" pod koncem nápisu Matchbox (OX) na hlavní straně krabičky.

BOX F2

BOX TYP "F3" v nabídce v letech 1969 - 1970
Typ F3 poznáte podle nápisu "Series" pod modrým boxem s číslem modelu na hlavní straně krabičky.

BOX F3

..........................................................................................................